سامانه توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور

این سامانه به استناد تفاهم نامه فی مابین معاونت محترم پشتیبانی و امور اجرایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور به شماره 61642/12/01 مورخ 1388/11/13 د در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور مصوبه 685/153362 مورخ 1386/10/01 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین تسهیل در اجرای طرح های توسعه و توزیع ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری کشور و کلیه امورات موضوعه اعم از ثبت نام، معرفی خودروها، دریافت تسهیلات، تحویل خودرو و خدمات پس از فروش مربوط به طرحهای مزبور بر اساس سهمیه های ابلاغی، توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور راه اندازی گردیده است.

فرآیند ثبت نام در طرح توزیع ون فاو از محل مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری

 • ایجاد درخواست متقاضی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی،سازمانهای تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان
 • واریز مبلغ پیش پرداخت توسط متقاضی و تایید وجه واریزی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی، تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان
 • صدور پیش فاکتور و ارسال آن توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
 • صدور معرفی نامه بانکی جهت اخذ تسهیلات بانکی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی، تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان
 • واریز مبلغ تسهیلات اعطایی توسط متقاضی به شماره حساب بانکی معرفی شده از سوی اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
 • تکمیل پرونده مالی توسط متقاضی و تایید آن توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
 • فراخوان تحویل خودرو به متضاضی توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
 • تحویل خودرو به متقاضی توسط شرکت خودرو ساز

فرايند ثبت نام طرح توسعه تاكسي براساس سهمیه های ابلاغی

 • ايجاد درخواست متقاضی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی و یا شهرداریهای فاقد سازمان
 • واریز مبلغ هزينه خدمات خودرويي توسط متقاضی و ثبت آن توسط سازمانها
 • ارسال اطلاعات واصله به شركت خودروساز توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
 • معرفي متقاضي به نمايندگي جهت اخذ پيش فاكتور توسط سازمانها
 • مراجعه به بانک و واريز وجه خودرو به حساب خودروساز توسط متقاضی
 • فراخوان متقاضی جهت تحويل خودرو توسط نمايندگي
 • تحويل سند خودرو به متقاضی توسط نمایندگی
 • صدور معرفي نامه پلاك خودرو توسط سازمانها
 • درج اطلاعات خودروي تحویلی به متقاضی توسط سازمانها
ورود کاربران به سیستم
UserName

Password

All Right Reserved. © 2010 UPTO - Powered by dpe